sidhuvudtelefon

Värdegrund värd namnet

Sedan 1990 talet har väldigt många organisationer på olika sätt arbetat med det som kallas värdegrund. "Ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar", är ett begrepp som ibland används som definition. När det uppstår problem på olika håll i samhället t.ex i skolans värld så brukar man ta upp "arbetet med värdegrunden" som viktigt.

Men vad är en värdegrund och vad menar man när man säger "arbetet med värdegrunden"? 

Framtagandet av en värdegrund kan se väldigt olika ut. Ibland skapas värdegrunden uppifrån och kommuniceras nedåt i organisationen. Ibland involveras alla i organisationen i att "ta fram" värdegrunden på olika sätt. Tyvärr är vår upplevelse att det inte blir så mycket mer än så på de flesta håll. Man har mer eller mindre förankrat en samling formuleringar men det stannar inte sällan där. Frågar man medarbetare om det finns en värdegrund så svara de flesta jakande. Ställer man sedan förljdfrågan om vilken den är så är det väldigt sällan som någon kan svara. Vare sig medarbetare eller chefer. Lite skämtsamt kan man säga att man har en värdegrund och den står i pärmen bredvid arbetsmiljöpärmen i bokhyllan på chefens kontor.

Enligt oss så kan värdegrunden vara oerhört värdefull i en organisation. Det finns en stor potential för att utifrån värdegrunden skapa trivsel, laganda, utveckling och den hälsosamma arbetsplatsen. Det är alltså både psykosociala vinster och ekonomiska vinster i att faktiskt skaffa sig en värdegrund värd namnet. 

Knepet för att nå dit är enligt oss att översätta värdegrunden till ett förhållningssätt och att medvetet förankra detta förhållningssätt bland medarbetarna. Att "packa upp orden" och prata om vad de innebär i form av hur vi är mot varandra i vardagen. Hur ser vi spår av vår värdegrund i vardagen när allt fungerar som det ska? Hur ser vi spår av vår värdegrund i vardagen när inget går som det var tänkt? Nivån av implementerad värdegrund anser vi vara om det är utifrån vår värdegrund som vi löser de problem som uppstår i vår organisation. 

Att nå dit är en process och vi vet hur man gör och har arbetat med just detta i över ett kvarts sekel.

Ovasett om ni i dagsläget har en värdegrund eller om begreppet är helt nytt för er så kan vi bidra med att leda processen. Vi har förslag på tillvägagångssätt och konkreta verktyg som kan vara till hjälp. Är man ovan kan det vara oerhört effektivt att ta del av andras erfarenheter.

Hör av er till oss så kan vi berätta mer och få ta del av era tankar!

Mats Engberg
0243-25 70 74
mats.engberg[at]empowercenter.se 
 

Helena Steen
0243-25 70 85
helena.steen[at]empowercenter.se
 

Anders Bjurström
0243-25 70 77
anders.bjurstrom[at]empowercenter.se