sidhuvudtelefon

Lösningsfokuserat -
Som man frågar får man svar

Empowercenter erbjuder en fyra dagar lång grundutbildning i lösningsfokuserad samtalsteknik och förhållningssätt. I utbildningen blandas föreläsningsavsnitt med upplevelsebaserade övningar och konkreta verktyg att använda i samtalssituationer. Till utbildningen hör ett, av oss framtaget, utbildningsmaterial som varje deltagare erhåller.
Upplägget är gjort för att den som gått utbildningen efter dessa fyra dagar skall ha den kunskap som krävs för att självständigt kunna använda det lösningsfokuserade arbetssättet i sin praktiska vardag.
 

 • Målsättningen är att deltagarna får lösningsfokuserade kommunikativa verktyg att använda i arbete på individnivå.
 • Att deltagarna får insikt om vikten av ett lösningsfokuserat förhållningssätt i mötet med människor.
 • Att via föreläsningsavsnitt och upplevelsebaserade övningar erhålla kunskaper i det lösningsfokuserade förhållningssättet samt samtalstekniken.
   

Innehåll i "Som man frågar får man svar":

 • Lösning vs Problem
 • De fyra lösningsfokuserade grundreglerna
 • PLUS-modellen
 • Lösningsfokuserade samarbetsrelationer
 • Samtalstekniker
 • Att arbeta med skalor
 • 4:ESS modellen
 • Öva samtalsteknikerna
 • Fördjupning kring samarbetsrelationer
 • Mirakelarbete
 • Framkalla förändring
 • Målformuleringar
 • Feedback och uppgifter
 • Coopingstrategier
 • Lösningsfokuserat i grupp - reflekterande team

Utbildningen kan erhållas på två sätt. Antingen genom att man anmäler sig till någon av de öppna utbildningarna som vi ger i Borlänge varje termin eller genom att beställa en utbildning för en hel grupp där vi kan komma ut och leverera utbildningen på plats hos er.
Har ni frågor kring utbildningen är ni välkomna att kontakta Madeleine eller Mats.


Madeleine Eriksson (fd Arnberg)
0243-25 70 81
madeleine.eriksson[at]empowercenter.se

Mats Engberg
0243-25 70 74
mats.engberg[at]empowercenter.se

Madeleine Eriksson
Madeleine Eriksson
Mats Engberg
Mats Engberg