sidhuvudtelefon

Konflikthantering

Avseende konflikthantering kan vi erbjuda både utbildning och processledning i ämnet. 
Som vi ser det går dessa delar in i varandra. Det handlar om kunskap och insikt vare sig man skaffar sig verktyg för att förebygga eller om det handlar om en konflikt som är ett faktum.

Tankar kring konflikthantering
När det gäller att hantera konflikter är det första steget att kunna hantera sig själv. Det andra steget är att hantera andra.
Vad är en konflikt? Hur kan jag se signaler på en förestående konflikt? Vilka försvarsmekanismer används vid en konflikt? Konflikt hör ofta samman med utveckling och förändring.

Det finns många som menar att konflikter är av negativ art och därför bör vi undvika dem.
En konflikträdd person har svårt att ta itu med problem och känner sig ofta osäker, tveksam och rädd. Det här kan i många fall vara ett hinder, en sorts förändringströghet, för att nå våra mål.
Andra ser konflikter som något naturligt och positivt och menar att hela livet är en problemlösningsprocess. Konflikterna blir då ett naturligt inslag i utveckling. 

Vare sig era behov handlar om att någon kommer in och bistår med processledning där konflikt råder eller om ni vill ha utbildning och kunskap om konflikter och konflikthantering, ingår utbildningsdelen i insatsen. Då det handlar om processledning där det finns en konflikt ingår utbildningsinslag för att skapa plattform för att lösa konflikterna.

Inslag i utbildningsdelen:

  • Den Gemensamma Spelplanen
  • Symmetrisk och asymmetrisk konflikt
  • Konflikthierarki
  • Konfliktstil
  • Kommunikativa verktyg för att möta olika personligheter
  • Empatisk kommunikation
  • Rädsla och försvar
  • Personlig utveckling

Tag kontakt med oss om ni vill veta mer eller fråga om råd.
 

Mats Engeberg
0243-25 70 74
mats.engberg[at]empowercenter.se