sidhuvudtelefon

Empowerment i praktiken

Empowerment i praktiken är en processinriktad insats där vi utbildar och processleder verksamheter som vill anamma vårt sätt att arbeta och implemetera det.

Insatsen innehåller såväl utbildningsavsnitt i de delar om ingår i empowermentpedagogiken som stöd i processinriktat arbete med såväl ledning som medarbetare.

Vilka delar som ingår beror på organisationens och medarbetarnas förutsättningar och behov.

Utbildningsdelen kan bestå av exempelvis

  • Existentiellt synsätt
  • Involveringspedagogik
  • Lösningsfokuserat förhållningssätt; P.L.U.S, samarbetsrelationer
  • Personlighet och kommunikation 
  • Roller
  • Transaktionsanalys;  jag-tillstånd, script, livspositioner, psykologiska spel
  • Den Gemensamma Spelplanen

Anders Bjurström
0243-25 70 77
anders.bjurstrom{at]empowercenter.se


Mats Engberg
0243-25 70 74
mats.engberg[at]empowercenter.se

Helena Steen
0243-25 70 85
helena.steen[at]empowercenter.se