sidhuvudtelefon

Den Gemensamma Spelplanen

Den Gemensamma Spelplanen är en modell som är skapad av och namngiven av Swedish Empowerment Center. Initialt skapade vi den för eget bruk i vår egen organisation.
Vi upplevde ett behov att skapa en gemensam bild och ett gemensamt språk i vår egen verksamhet. En bild och ett språk som tydliggjode relationen mellan struktur och process i vårt gemensamma arbete.

Strukturen består av fyra sidlinjen som omgärdar processen. För att vi som arbetar tillsammans skall fungera bra tillsammans behöver vi ha en gemensam bild av denna struktur.

Vi behöver tydliggöra målen för verksamheten så att vi vet vad målen är och att vi strävar mot samma mål. Vi behöver också ha en förståelse för vilka personliga mål som vi som enskilda medarbetare har och att dessa bidrar till våra gemensamma mål.
Vi behöver skapa en medvetenhet om vilka resurser som finns för att vi ska nå våra mål. Resurserna bör synliggöras och vi behöver tillsammans få en förståelse för på vilket sätt vi nyttjar våra resurser för att nå målen.
Vi behöver skapa en tydlighet kring hur vi kommunicerar med varandra och med vår omgivning. Vilka forum vi har för olika frågor och hur vi hanterar frågor som inte har fått ett forum.
Sista men inte minst behöver vi bestämma och för hur vi ska ha det på planen. Vilket förhållningssätt som ska gälla. Vad är önskvärt och inte önskvärt, vad är tillåtet och inte tillåtet.
Om vi i vår organisation skapar en tydlighet kring Mål, Resurser, Kommunikation och Förhållningssätt och säkerställer att vi har en samsyn kring denna struktur - då skapar vi förutsättningar för alla att ta ett ansvar på planen.

Den Gemensamma Spelplanen är mycket användbar som verktyg både på organisatorisk och arbetslagsnivå. Fungerar lysande att använda i projektarbete och är även en användbar modell på individplanet.

Vill du veta mer om modellen och på vilket sätt den kan användas? Kontakta oss så berättar vi mer!

Mats Engberg
0243-25 70 74
mats.engberg[at]empowercenter.se

Helena Steen
0243-25 70 85
helena.steen[at]empowercenter.se