sidhuvudtelefon

Utbildning & process

Nedan presenterar vi kortfattat ett antal av de utbildningar och tjänster som vi erbjuder och som oftast efterfrågas av våra kunder. 
Klicka på respektive rubrik för att läsa mer!

Utbildningar

Sedan år 1990 har vi vidareutvecklat vårt arbetssätt som vi gett namnet - empowermentpedagogik.
Vi erbjuder en tvådagars introduktionsutbildning i detta arbetssätt för den som vill få en grund för en egen implementering.

Lösningsfokuserat förhållningssätt och lösningsfokuserad samtalsteknik är ett av de viktigaste verktygen i empowermentpedagogiken. Det är ett hantverk att lära sig för att det så småningom ska bli ett omedvetet sätt att vara och bemöta. Som man frågar får man svar ger dig kunskapen och verktygen för att konkret kunna använda det lösningsfokuserade arbetssättet i praktiken.

Existentiellt synsätt - introduktionsutbildning

Ett existentiellt synsätt ligger som grund för vårt arbetssätt - empowermentpedagogiken.
Men vad är ett existentiellt synsätt? 
Vi erbjuder en tre dagar lång utbildning där vi ger en orientering i existentiell filosofi och psykologi och hur detta synsätt kan omsättas i arbete med andra människor.

7TJUGO är en kombination av en utbildning i empowermentpedagogik och ett flexibelt material att använda i processinriktat arbete med individer och grupper. Materialet lämpar sig för åldrar från tonåren och uppåt utan övre gräns.

7TJUGO Junior är en kombination av en utbildning i empowermentpedagogik och ett flexibelt material att använda i processinriktat arbete med individer och grupper. Materialet lämpar sig för åldrarna 9-13 år.

7TJUGO Minior är en kombination av en utbildning i empwermentpedagogik och ett flexibelt material att använda i processinriktat arbete med individer och grupper. Materialet lämpar sig för åldrarna 5-9 år.

Process

Empowerment i praktiken är en skräddarsydd insats för den som vill lära sig empowermentpedagogiken i grunden och implementera den i sin egen verksamhet.

För att en värdegrund ska vara värd namnet anser vi att den måste översättas till ett förhållningssätt som förankrats i den egna organisationen bland personalen. 
I över ett kvarts sekel har vi arbetat med hur man gör för att en värdegrund ska bli levande i en organisation. Hur man går från en skriven värdegrund till ett sätt att vara i vardagen. 
Vi hjälper gärna till med vår kunskap och erfarenhet om ni vill lyfta er verksamhet.  

Vi genomför löpande handledningsuppdrag för olika kunder. Uppdragen ser olika ut och kan handla om att väl fungerande arbetslag, stötta enskilda medarbetare eller att handleda ledare och chefer i deras roll.

Arbetslagsutveckling handlar om att utveckla och lyfta laget. Att skapa bättre förutsättningar att fungera som ett lag och nå bättre mående och resultat. 

Mats Engberg
0243-25 70 74
mats.engberg[at]empowercenter.se

Anders Bjurström
0243-25 70 77
anders.bjurstrom{at]empowercenter.se
 

Helena Steen
0243-25 70 85
helena.steen{at]empowercenter.se
 

Vi kontaktar er

Vill ni att vi kontaktar er angående utbildningar eller processtöd?
Använd formuläret nedan.

Vår modell för processtöd -

Den Gemensamma Spelplanen

Empowercenter har skapat och namngivit den modell som vi bland annat använder i våra processinriktade insatser.
Modellen beskriver relationen mellan struktur och process och skapar en gemensam bild och ett gemensamt språk i arbetslaget/organisationen.