Ung & gravid

En utbildning för unga blivande föräldrar

Allt fler unga gravida flickor väljer att föda sina barn, men undivker av olika orsaker många gånger den föräldrautbildning som mödravården erbjuder. Utbildningen vänder sig till unga blivande föräldrar och sker antingen i grupp eller enskilt.

Mer om Ung & gravid
En del känner utanförskap då de ofta inte har en partner med, inte har samma ekonomiska och sociala förutsättningar som de "äldre" gravida kvinnorna. Dessutom behöver de unga, blivande föräldrarna information av ett annat slag, som till exempel rör juridiska, sociala och ekonomiska frågor.

Upplägg & innehåll
Utbildningen innefattar 25 timmar fördelade på tolv tillfällen, varav den sista träffen sker efter födseln.

Vi fokuserar på den psykologiska sidan av graviditeten, förlossningsförberedelse, nätverksbyggande och att bli förälder. En barnmorska kommer att delta vid två tillfällen och komplettera med den medicinska delen av kursen.
 

 • Kroppen och humöret under graviditeten
 • Förberedelser inför förlossningen och hur den startar
 • Förlossningens olika skeden, smärtlindring och profylaxandning
 • Stöd av partnern (eller annan) under förlossningen
 • Besök på förlossningsavdelningen och BB
 • Amning och barnets behov
 • Första tiden som förälder
 • Samspels- och anknytningsteori
 • VIkten av socialt nätverk
 • Ekonomi och juridik
 • Parrelationen, gränssättning och konflikthantering
 • Återträff med barnen, förlossningsberättelser

Evelina Svedberg arbetar med ungdomar och unga vuxna inom vår öppenvårdsinsats Kontinuitet. Evelina har tidigare arbetat inom bland annat kriminalvården på häkte och anstalt. Evelina är utbildad behandlingspedagog. Hon är vidare utbildad i lösningsfokuserad samtalsmetodik & förhållningssätt, MI, SEPT:s introduktionskurs i existentiell filosofi, psykologi och terapi samt utbildad samtalsledare för existentiella samtalsgrupper. 0243-25 70 75, evelina.svedberg[at]empowercenter.se

Linda Fändriks är huvudansvarig för anhörigstöd/medberoendestöd och arbetar dessutom med ungdomar och unga vuxna inom vår öppenvårdsinsat Kontinuitet. Linda har gedigen erfarenhet av att arbeta med frågor kring psykisk ohälsa och dysfunktionella familjer. Hon anlitas löpande som föreläsare inom området dysfunktionella familjer och psykisk ohälsa. Linda är utbildad grundskolelärare i ämnena svenska, historia, religionskunskap och musik. Hon är utbildad i lösningsfokuserad samtalsmetodik och förhållningssätt, MI, har gått SEPT:s introduktionskurs i existentiell filosofi, psykologi och terapi.
0243-25 70 86, linda.fandriks[at]empowercenter.se