Kontinuitet öppenvård

På Kontinuitet öppenvård tar vi emot ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder, psykosociala problem, relationsproblematik mm. Verksamheten är förlagd till vår kursgård, Erlandsforsgården, i Borlänge.

Mer om Kontinuitet öppenvård
Kontinuitet är ett öppenvårdskoncept där vi tar emot ungdomar i åldrarna 16-25 år.  Verksamheten är förlagd till vår kursgård, Erlandsforsgården, i Borlänge. Vi har öppet vardagar mellan 9 -15.30.

På Kontinuitet tar vi emot ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder, psykosociala problem, relationsproblematik mm.
Verksamheten har ett grundschema med återkommande teman och vi anpassar utifrån detta de enskilda deltagarnas individuella schema.
Målsättningen är stabilisering och utveckling för att så småningom uppnå egen försörjning och deltagande i samhällslivet
 

Linda Fändriks är huvudansvarig för anhörigstöd/medberoendestöd och arbetar dessutom med ungdomar och unga vuxna inom vår öppenvårdsinsat Kontinuitet. Linda har gedigen erfarenhet av att arbeta med frågor kring psykisk ohälsa och dysfunktionella familjer. Hon anlitas löpande som föreläsare inom området dysfunktionella familjer och psykisk ohälsa. Linda är utbildad grundskolelärare i ämnena svenska, historia, religionskunskap och musik. Hon är utbildad i lösningsfokuserad samtalsmetodik och förhållningssätt, MI, har gått SEPT:s introduktionskurs i existentiell filosofi, psykologi och terapi.
0243-25 70 86, linda.fandriks[at]empowercenter.se

Evelina Svedberg arbetar med ungdomar och unga vuxna inom vår öppenvårdsinsats Kontinuitet. Evelina har tidigare arbetat inom bland annat kriminalvården på häkte och anstalt. Evelina är utbildad behandlingspedagog. Hon är vidare utbildad i lösningsfokuserad samtalsmetodik & förhållningssätt, MI, SEPT:s introduktionskurs i existentiell filosofi, psykologi och terapi samt utbildad samtalsledare för existentiella samtalsgrupper. 0243-25 70 75, evelina.svedberg[at]empowercenter.se