sidhuvudtelefon

Mindfulness

Mindfulness är en evidensbaserad metod om läran att vara medvetet närvarande. Praktiskt innebär det att via mindfulnessövningar träna uppmärksamheten på tankar, kroppsförnimmelser och känslor. Genom denna träning och med ett icke värderande förhållningssätt kan vi lättare välja att agera mer medvetet i situationen. Vid närvaro och medvetenhet sker det en stressreducering.

Mindfulness kan vara hjälpsamt vid bland annat stressproblematik, sömnsvårigheter och ångest. Vid nedstämdhet rekommenderas mindfulness som behandlingsmetod.    
 
Upplägg
Kursen genomförs vid Erlandsforsgården för grupper om minst 10 deltagare och innefattar 8 träffar á 2 timmar 1 gång/vecka. Teori och praktiska övningar genomförs i grupp för att sedan fortsätta sin träning på hemmaplan med stöd av en app innehållandes programmet. 

Det finns även möjlighet att beställa en kurs för till exempel en arbetsplats där vi kommer ut till er och genomför på plats. 

Kontakta Lotta Nolander för mer information om kommande kursstarter eller för offert vid önskemål om helt utbildningspaket för en grupp.

Lotta Nolander är utbildad sjuksköterska och KBT-terapeut steg 1, via Psykiatrins utvecklingsenhet, Landstingets Dalarna. Under åren har hon gått påbyggnadskurser i ACT och CFT.
Lotta är även certifierad mindfulnessinstruktör genom Mindfulnesscenter, Stockholm. Lotta har tidigare arbetat med terapisamtal och mindfulnesskurser inom primärvården. 

Lotta Nolander
0243-25 70 78
lotta.nolander[at]empowercenter.se

Vill du att vi kontaktar dig?