sidhuvudtelefon

Mindfulness

Mindfulness är en evidensbaserad metod om läran att vara medvetet närvarande. Praktiskt innebär det att via mindfulnessövningar träna uppmärksamheten på tankar, kroppsförnimmelser och känslor. Genom denna träning och med ett icke värderande förhållningssätt kan vi lättare välja att agera mer medvetet i situationen. Vid närvaro och medvetenhet sker det en stressreducering.

Mindfulness kan vara hjälpsamt vid bland annat stressproblematik, sömnsvårigheter och ångest. Vid nedstämdhet rekommenderas mindfulness som behandlingsmetod.    
 
Upplägg
Kursen genomförs vid Erlandsforsgården för grupper om minst 10 deltagare och innefattar 8 träffar á 2 timmar 1 gång/vecka. Teori och praktiska övningar genomförs i grupp för att sedan fortsätta sin träning på hemmaplan med stöd av en app innehållandes programmet. 

Det finns även möjlighet att beställa en kurs för till exempel en arbetsplats där vi kommer ut till er och genomför på plats. 

Kontakta Catrin Johansson Fredrikssson för mer information om kommande kursstarter eller för offert vid önskemål om helt utbildningspaket för en grupp.

Catrin Johansson Fredriksson har arbetat på Empowercenter sedan år 1992. Under alla år har hon arbetat med att möta människor i förändring.
Hon är KBT/KPT-terapeut steg 1, via Bergströms Kunskapsföretag AB, med fördjupning i MBKT/ACT.
Catrin har sin grund inom det lösningsfokuserade och existentiella förhållningssättet. Hon har även studerat rehabiliteringskunskap och psykologi vid Högskolan Dalarna.

Catrin Johansson Fredriksson
0243-25 70 79
catrin.fredriksson{at]empowercenter.se

Vill du att vi kontaktar dig?