sidhuvudtelefon

Lösningsfokuserade samtal

Det lösningsfokuserade förhållningssättet utvecklades genom Steve de Shazer och Insoo Kim
Bergs arbete utifrån psykoterapeutiskt arbete på Brief Family Therapy Center (BTFC) i Milwaukee
USA.
Genom att observera sig själva och studera vad som fungerade bäst för att hjälpa
klienterna utforskades dess metoder. Arbetet byggde på Georgy Batesons arbete kring kommunikation och Milton Erikssons förhållningssätt i psykoterapi.
Metoden utvecklades utifrån terapeutiskt arbete men kom snart att få genomslagskraft inom
andra områden; exempelvis samtalsmetodik, ledarskap och organisationsutveckling.

Grundprincipen för det lösningsinriktade arbetssättet är att samtalsledarare och
klient tillsammans konstruerar lösningar istället för att lösa problem. Till skillnad
från andra inriktningar ser vi på problemet som att det står i vägen för hur deltagaren vill
leva sitt liv. Det är inte problemets orsak som har betydelse utan vi fokuserar på att undersöka hur det skulle vara i stället och hur medarbetaren skulle märka att problemet är löst. Därigenom banar vi väg för att öka chanserna för en lyckad och varaktig förändring.

Swedish Empowerment Center har arbetat med lösningsfokuserade samtal sedan slutet av 1990-talet. Det lösningsfokuserade arbets- och förhållningssättet är en av grundstenarna i vår empowermentpedagogik.

Vi erbjuder lösningsfokuserade samtal och ni är välkomna att kontakta oss för att få veta mer om användningsområden och upplägg.

Priser
Privatpersoner
En session (60 minuter) 995 kr
Paketpris 5 sessioner à 60 minuter 4 700 kr
Paketpris 10 sessioner à 60 minuter 9 000 kr

Får du dina samtal betalade av arbetsgivare, försäkringsbolag eller socialtjänsten är priset:
En session (60 minuter) 1 200 kr
Paketpris 5 sessioner à 60 minuter 5 750 kr
Paketpris 10 sessioner à 60 minuter 11 000 kr

Studerandepris (gäller heltidsstuderande)
En session (60 minuter) 895 kr
Paketpris 5 sessioner à 60 minuter 4 200 kr
Paketpris 10 sessioner à 60 minuter 8 000 kr

Pensionärspris 
En session (60 minuter) 895 kr
Paketpris 5 sessioner à 60 minuter 4 200 kr
Paketpris 10 sessioner à 60 minuter 8 000 kr

Vid köp av paket gäller detta ett år (12 månader) från och med första sessionen och det finns möjlighet till avbetalning enligt överenskommelse.

Madeleine Eriksson har arbetat på Empowercenter sedan år 1995. I alla år har hon arbetat med att möta människor i förändring.
Hon är KBT-terapeut steg 1, via KBT-Centrum i Uppsala och har sin grund inom det lösningsfokuserade och existentiella förhållningssättet.
Genom åren har hon även kompletterat med studier i sociologi, MI, rehabiliteringskunskap och psykologi vid Högskolan Dalarna. 

Madeleine Eriksson (fd Arnberg)
0243-25 70 81
madeleine.eriksson[at]empowercenter.se
 

Vill du att vi kontaktar dig?