sidhuvudtelefon

KBT - Kognitiv beteendeterapi

Vad är KBT?
Empowercenters samtalsmottagning vänder sig till såväl privatpersoner som företag. KBT är en evidensbaserad terapiform med fokus på beteendeförändringar, som kan handla om både yttre och inre beteenden som tankar och känslor.

Vi erbjuder KBT-terapi inom flertalet områden såsom; depression, ångestproblematik, utmattning, fobier, sömnproblematik, spelberoende med flera.

Oavsett problematik så utgår man från klientens tankar vid ett första bedömningssamtal. Sedan utarbetas en individuell plan som grund till behandlingen.   

Terapins längd
Hur länge en terapi pågår är olika från person till person beroende på problematik och utgår helt från klientens behov.     

Terapins upplägg
Metoder som används inom KBT:

·         Kartläggning: Synliggöra problematiken.  
 
·         Mål: Terapeut och klient tydliggör tillsammans målsättningen med terapin samt uttalar  b               vikten av samarbete klient och terapeut emellan.
 
·         Hemuppgifter: För en lyckad behandling är det viktigt att träning i hemmiljö sker mellan                 sessionerna.
 
·         Vidmakthållandeplan: Denna upprättas i samband med avslut som stöd för att                                   beteendeförändringen befästs och blir hållbar.     

Priser
Privatpersoner
En session (60 minuter) 995 kr.
Paketpris 5 sessioner à 60 minuter 4 700 kr.
Paketpris 10 sessioner à 60 minuter 9 000 kr.

Får du dina samtal betalade av arbetsgivare, försäkringsbolag eller socialtjänsten är priset:
En session (60 minuter) 1 200 kr.
Paketpris 5 sessioner à 60 minuter 5 750 kr.
Paketpris 10 sessioner à 60 minuter 11 000 kr.

Studerandepris (gäller heltidsstuderande)
En session (60 minuter) 895 kr
Paketpris 5 sessioner à 60 minuter 4 200 kr
Paketpris 10 sessioner à 60 minuter 8 000 kr

Vid köp av paket gäller detta ett år (12 månader) från och med första sessionen och det finns möjlighet till avbetalning enligt överenskommelse.

Madeleine Eriksson har arbetat på Empowercenter sedan år 1995. I alla år har hon arbetat med att möta människor i förändring.
Hon är KBT-terapeut steg 1, via KBT-Centrum i Uppsala och har sin grund inom det lösningsfokuserade och existentiella förhållningssättet.
Genom åren har hon även kompletterat med studier i sociologi, MI, rehabiliteringskunskap och psykologi vid Högskolan Dalarna. 

Lotta Nolander är utbildad sjuksköterska och KBT-terapeut steg 1, via Psykiatrins utvecklingsenhet, Landstingets Dalarna. Under åren har hon gått påbyggnadskurser i ACT och CFT. Lotta är även certifierad mindfulnessinstruktör genom Mindfulnesscenter, Stockholm. Lotta har tidigare arbetat med terapisamtal och mindfulnesskurser inom primärvården. 

Madeleine Eriksson (fd Arnberg)
0243-25 70 81
madeleine.eriksson[at]empowercenter.se

Lotta Nolander
0243-25 70 78
lotta.nolander[at]empowercenter.se

Catrin Johansson Fredriksson
0243-25 70 79
catrin.fredriksson{at]empowercenter.se

Vill du att vi kontaktar dig?