sidhuvudtelefon

KBT - Kognitiv beteendeterapi

Vad är KBT?
Empowercenters samtalsmottagning vänder sig till såväl privatpersoner som företag. KBT är en evidensbaserad terapiform med fokus på beteendeförändringar, som kan handla om både yttre och inre beteenden som tankar och känslor.

Vi erbjuder KBT-terapi inom flertalet områden såsom; depression, ångestproblematik, utmattning, fobier, sömnproblematik, spelberoende med flera.

Oavsett problematik så utgår man från klientens tankar vid ett första bedömningssamtal. Sedan utarbetas en individuell plan som grund till behandlingen.   

Terapins längd
Hur länge en terapi pågår är olika från person till person beroende på problematik och utgår helt från klientens behov.     

Terapins upplägg 
Metoder som används inom KBT:

  • Kartläggning: Synliggöra problematiken.  
  •  Mål: Terapeut och klient tydliggör tillsammans målsättningen med terapin samt uttalar vikten av samarbete klient och terapeut emellan. 
  • Hemuppgifter: För en lyckad behandling är det viktigt att träning i hemmiljö sker mellan sessionerna.
  • Vidmakthållandeplan: Denna upprättas i samband med avslut som stöd för att beteendeförändringen befästs och blir hållbar.     

Priser
Privatpersoner
En session (60 minuter) 995 kr
Paketpris 5 sessioner à 60 minuter 4 700 kr
Paketpris 10 sessioner à 60 minuter 9 000 kr

Får du dina samtal betalade av arbetsgivare, försäkringsbolag eller socialtjänsten är priset:
En session (60 minuter) 1 200 kr
Paketpris 5 sessioner à 60 minuter 5 750 kr
Paketpris 10 sessioner à 60 minuter 11 000 kr

Studerandepris (gäller heltidsstuderande)
En session (60 minuter) 895 kr
Paketpris 5 sessioner à 60 minuter 4 200 kr
Paketpris 10 sessioner à 60 minuter 8 000 kr

Pensionärspris 
En session (60 minuter) 895 kr
Paketpris 5 sessioner à 60 minuter 4 200 kr
Paketpris 10 sessioner à 60 minuter 8 000 kr

Vid köp av paket gäller detta ett år (12 månader) från och med första sessionen och det finns möjlighet till avbetalning enligt överenskommelse.

Madeleine Eriksson har arbetat på Empowercenter sedan år 1995. I alla år har hon arbetat med att möta människor i förändring. Hon är KBT-terapeut steg 1, via KBT-Centrum i Uppsala och har sin grund inom det lösningsfokuserade och existentiella förhållningssättet.
Genom åren har hon även kompletterat med studier i sociologi, MI, rehabiliteringskunskap och psykologi vid Högskolan Dalarna. 

Catrin Johansson Fredriksson har arbetat på Empowercenter sedan år 1992. Under alla år har hon arbetat med att möta människor i förändring.
Hon är KBT/KPT-terapeut steg 1, via Bergströms Kunskapsföretag AB, med fördjupning i MBKT/ACT.
Catrin har sin grund inom det lösningsfokuserade och existentiella förhållningssättet. Hon har även studerat rehabiliteringskunskap och psykologi vid Högskolan Dalarna.

Madeleine Eriksson (fd Arnberg)
0243-25 70 81
madeleine.eriksson[at]empowercenter.se

Catrin Johansson Fredriksson
0243-25 70 79

catrin.fredriksson{at]empowercenter.se

Vill du att vi kontaktar dig?