sidhuvudtelefon

CFT - Compassionfokuserad terapi

Vad är CFT?
Compassionfokuserad terapi har sina rötter i kognitiv beteendeterapi. Den integrerar forskning och metoder från bland annat evolutionsteori, hjärnforskning och anknytningsteori.
Metoden kan vara hjälpsam om du t.ex. har låg självkänsla, upplever ångest, oro, är kritisk mot dig själv eller har höga prestationskrav.

Utmärkande för CFT är fokus på att träna upp din självmedkänsla – compassion. Detta är ett förhållningssätt till livet där vi skapar en inre trygghet för att kunna hantera livets upp- och nedgångar. Vi får därmed bättre förutsättningar att bland annat aktivera trygghet och lugn vid upplevd oro och genom olika övningar tränar vi upp hjärnans trygghetssystem.

Terapins längd
Hur länge en terapi pågår är olika från person till person beroende på problematik och utgår helt från klientens behov.  
  
Terapins upplägg
Metoder som används inom CFT:

  • Kartläggning: Synliggöra problematiken.
  • Mål: Terapeut och klient tydliggör tillsammans målsättningen med terapin samt uttalar vikten av samarbete klient och terapeut emellan.
  • Övningar: Mindfulnessbaserade visualiseringsövningar.  
  • Hemuppgifter: För en lyckad behandling är det viktigt att träning i hemmiljö sker mellan sessionerna
  •  Vidmakthållandeplan: Denna upprättas i samband med avslut som stöd för att beteendeförändringen befästs och blir hållbar.     

Priser
Privatpersoner
En session (60 minuter) 995 kr.
Paketpris 5 sessioner à 60 minuter 4 700 kr.
Paketpris 10 sessioner à 60 minuter 9 000 kr.

Får du dina samtal betalade av arbetsgivare, försäkringsbolag eller socialtjänsten är priset:
En session (60 minuter) 1 200 kr.
Paketpris 5 sessioner à 60 minuter 5 750 kr.
Paketpris 10 sessioner à 60 minuter 11 000 kr.

Studerandepris (gäller heltidsstuderande)
En session (60 minuter) 895 kr
Paketpris 5 sessioner à 60 minuter 4 200 kr
Paketpris 10 sessioner à 60 minuter 8 000 kr

Vid köp av paket gäller detta ett år (12 månader) från och med första sessionen och det finns möjlighet till avbetalning enligt överenskommelse.

Lotta Nolander är utbildad sjuksköterska och KBT-terapeut steg 1, via Psykiatrins utvecklingsenhet, Landstingets Dalarna. Under åren har hon gått påbyggnadskurser i ACT och CFT.
Lotta är även certifierad mindfulnessinstruktör genom Mindfulnesscenter, Stockholm. Lotta har tidigare arbetat med terapisamtal och mindfulnesskurser inom primärvården. 

Lotta Nolander
0243-25 70 78
lotta.nolander[at]empowercenter.se

Vill du att vi kontaktar dig?