sidhuvudtelefon

ACT - Acceptance and Commitment Therapy

Vad är ACT?
ACT, Acceptance and Commitment Therapy, brukar kallas för tredje vågens KBT. Det handlar inte primärt om att förändra tankar och känslor, utan snarare att förändra sitt förhållningssätt framför allt genom acceptans till de tankar, känslor och minnen man faktiskt har.
ACT har ett värde inte bara som psykologisk behandlingsform, utan också som förändringsmetod och livshållning i bredare mening, i riktning mot meningsfullhet.

I ACT arbetar man med att ta reda på sina värden, vad som är viktigt i just mitt liv och skapar på det sättet en ”värderad riktning”.  

Oavsett problematik så utgår man från klientens tankar vid ett första bedömningssamtal. Sedan utarbetas en individuell plan som grund till behandlingen.  

Terapins längd
Hur länge en terapi pågår är olika från person till person beroende på problematik och utgår helt från klientens behov.    

Terapins upplägg
Metoder som används inom ACT:

  • Kartläggning: Synliggöra problematiken.  
  • Mål: Terapeut och klient tydliggör tillsammans målsättningen med terapin samt uttalar vikten av samarbete klient och terapeut emellan.
  • Övningar: Bland annat mindfulnessövningar används för att öka uppmärksamheten på tankar, känslor och beteenden, och genom metaforer kan man nå en upplevelsebaserad förändringsprocess.  
  • Hemuppgifter: För en lyckad behandling är det viktigt att träning i hemmiljö sker mellan sessionerna.
  • Vidmakthållandeplan: Denna upprättas i samband med avslut som stöd för att beteendeförändringen befästs och blir hållbar.     

Priser
Privatpersoner
En session (60 minuter) 995 kr
Paketpris 5 sessioner à 60 minuter 4 700 kr
Paketpris 10 sessioner à 60 minuter 9 000 kr

Får du dina samtal betalade av arbetsgivare, försäkringsbolag eller socialtjänsten är priset:
En session (60 minuter) 1 200 kr
Paketpris 5 sessioner à 60 minuter 5 750 kr
Paketpris 10 sessioner à 60 minuter 11 000 kr

Studerandepris (gäller heltidsstuderande)
En session (60 minuter) 895 kr
Paketpris 5 sessioner à 60 minuter 4 200 kr
Paketpris 10 sessioner à 60 minuter 8 000 kr

Pensionärspris 
En session (60 minuter) 895 kr
Paketpris 5 sessioner à 60 minuter 4 200 kr
Paketpris 10 sessioner à 60 minuter 8 000 kr

Vid köp av paket gäller detta ett år (12 månader) från och med första sessionen och det finns möjlighet till avbetalning enligt överenskommelse.

Catrin Johansson Fredriksson har arbetat på Empowercenter sedan år 1992. Under alla år har hon arbetat med att möta människor i förändring.
Hon är KBT/KPT-terapeut steg 1, via Bergströms Kunskapsföretag AB, med fördjupning i MBKT/ACT.
Catrin har sin grund inom det lösningsfokuserade och existentiella förhållningssättet. Hon har även studerat rehabiliteringskunskap och psykologi vid Högskolan Dalarna.

Catrin Johansson Fredriksson
0243-25 70 79
catrin.fredriksson{at]empowercenter.se

Vill du att vi kontaktar dig?