sidhuvudtelefon

Samtalsmottagning

Välkomna till vår samtalsmottagning på Erlandsforsgården i Borlänge

Här nedan har vi samlat de olika tjänster som vi erbjuder för individer och grupper och som har sin bas i mötet och samtalet.
Vi vill kunna erbjuda våra kunder ett brett urval av samtalsbaserade insatser som kan vara till hjälp för enskilda individer, i relationer och i gruppsammanhang.

Nedan finner ni en kortare beskrivning av vad vi erbjuder och genom att klicka på respektive rubrik eller klicka på bilderna till höger, tar ni er vidare till mer information och kontaktuppgifter.

Kognitiv beteendeterapi, KBT är en evidensbaserad terapiform som används bland annat vid ångest, depression och fobi.

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en KBT-terapi men med inslag från anknytningsteori, evolutionsteori, hjärnforskning och mindfulnessmeditationer. 

ACT är en beteendeterapeutisk modell för psykologi som syftar till att hjälpa människor hitta ett förhållningssätt till tankar och känslor för att kunna skapa ett rikt och värdefullt liv. 

"Mår man inte bra, så lever man inte väl". Med "väl" menas i det här fallet att man inte lyckats möta de grunläggande utmaningar som ingår i livet. Målet är att livet ska levas och där kan det existentiella perspektivet vara till hjälp.

I det lösningsfokuserade samtalet vänder man på begreppen och bygger lösningar istället för att lösa problem. Det är ett arbetssätt som många gånger öppnar upp låsta positioner och skapar framtidstro.

Vi erbjuder handledning för individer och grupper. Vår handledning utgår från empowermentpedagogiken och vår modell Den Gemensamma Speplanen.

Mindfulness är en forskningsbaserad metod och läran om att vara medvetet närvarande. Praktiskt innebär det en uppmärksamhetsträning, genom övningar.

HAP har en kognitiv-beteendeterapeutisk (KBT) orientering med fokus på integration av känslor, kognitiv utveckling och beteendeförändring.