Den Gemensamma Spelplanen

Vad skulle dina kollegor svara om du frågade efter målen med verksamheten? Eller vilken värdegrund ni har?

"Det som är starkt i hjärtat blir också
starkt i tanke och handling."

Empowercenter har skapat och namngivit den modell som vi bland annat använder i våra processinriktade insatser. 
Modellen beskriver relationen mellan struktur och process och skapar en gemensam bild och ett gemensamt språk i arbetslaget/ organisationen. Vi har skapat en företagskultur som är vårt arbetssätt. Tanken med modellen Den Gemensamma Spelplanen är man tillsammans definierar de fyra sidlinjerna för att säkerställa att verksamheten bedrivs inom dessa ramar.

Mer om Den Gemensamma Spelplanen

En verksamhet blir aldrig bättre än den personal som arbetar i den. Den Gemensamma Spelplanen kan användas på flera nivåer och skapa en kultur. Vi skapar förutsättningar för att hålla vår värdegrund levande och vidmakthålla en samsyn kring hur vi arbetar och ett gemensamt språk som alla känner sig hemmastadda med.