sidhuvudtelefon

Uppgraderingsutbildning "nya" 7TJUGO

Första veckan i december 2015 landade den helt nya, omarbetade och uppdaterade versionen av 7TJUGO. Det är den tredje i ordningen.

Det är mycket som har hänt under vårt utvecklingsprojekt.
Vi har i grunden gjort om blockindelningen och knutit dessa samman med Den Gemensamma Spelplanen. Överlag så har vi arbetat med att tydliggöra kopplingen mellan såväl block som övnignar och Den Gemensamma Spelplanen. Allt för att det ska bli enklare och tydligare för er som handledare att också göra den kopplingen i ert arbete med era målgrupper. Genom detta så blir även spelplanen mer användbar i det individuella arbetet med era enskilda deltagare.

Blocken i den nya 7TJUGO heter:

  • Plattformen
  • Kommunikation
  • Förhållningssätt
  • Självbild
  • Resurser
  • Ansvar
  • Mål
Sedan har vi ett extra block med allt som hänger samman med friskvård. Det är ett fristående block där material finns att använda i schemat där man anser att man själv vill lägga in det.

Vi har utökat materialet med nya övningar och vi har skapat markeringar direkt på övningarna och i registret för att tydliggöra vad som är rena gruppövningar och vilka övningar som fungerar att köra individuellt med enskilda deltagare. Varje övning har även en tydlig koppling till vilken del av spelplanen den tillhör.

Vidare har vi omarbetat och utökat de delar som handlar om teorierna bakom arbetssättet. Detta för att göra det lättare för er som gått utbildningen att gå tillbaka och fräscha upp minnet och även fördjupa er i olika delar.

Uppgraderingsutbildningen
Vi tror att många av er är intresserade av den nya 7TJUGO. Därför har vi satt samman en två dagar lång "Uppgraderingsutbildning" där ni som redan är utbildade handledare i gamla 7TJUGO har möjlighet att även få den nya versionen till ett kraftigt reducerat pris.

Under de två dagarna går vi igenom materialet som helhet. Den nya strukturen, de nya teoriavsnitten, de nya övningarna och hur vi tänker oss att man på ett mer direkt sätt ska kunna använda spelplanen i arbetet både med gruppen och individuellt.

Till höger på sidan här finns en länk som heter "Anmälan". Klickar ni där kommer ni till en sida där vi har ett formulär för "öppna utbildningar". Där kommer vi att lägga in datum för Uppgraderingsutbildningar. 
Vi hoppas att många av er kommer att vilja uppgradera er! Dels är vi mycket nöjda med vårt stora omarbetningsprojekt och dels tror vi att det kommer att kunna bli riktigt utvecklande utbildningsdagar när vi får träffas igen och alla kommer med så mycket erfarenheter och frågeställningar.

Har ni frågor om "nya" 7TJUGO eller om utbildningen är ni välkomna att kontakta Mats eller Helena!


Helena Steen
0243-25 70 85
helena.steen[at]empowercenter.se
 

Mats Engberg
0243-25 70 74
mats.engberg[at]empowercenter.se