sidhuvudtelefon

7TJUGO Minior


7-TJUGO minior är en ledarskapsutbildning och ett handfast metodmaterial för dig som vill arbeta med personlig utveckling tillsammans med barn i åldrarna 5-9 år.
Såväl utbildningen som undervisningsmaterialet är pedagogiskt uppbyggt med hänsyn taget till din roll samt den ålder barnen befinner sig.
Materialet som du erhåller genom den certiferande utbildningen är gediget och ger dig tillgång till ett hundratal övningar som syftar till att stärka barnens bild av sig själva och sin omgivning. Materialet och utbildningen är framtagen i samarbete med en allstadieskola, som varit djupt engagerade i utvecklingen av samtligt innehåll.

Ledarskapsutbildningen
Utbildningen har sitt fokus på pedagogik och förhållningssätt för professionella och ideella pedagoger, mentorer och ledare som möter barn i olika sammanhang. Kunskapsöverföringen är processinriktad, där vi delar med oss av vår pedagogik i kombination med den erfarenhet pedagoger från skolvärlden har.

 Metodpärmen
Med metodpärmen i din hand har du tillgång till ett både strukturerat och flexibelt material som ger dig möjlighet att arbeta precis på det sätt som passar dig. Du kan välja mellan att följa hela pärmens upplägg eller använda specifika delar av materialet. Oavsett ger metodpärmen dig ett handfast stöd i arbetet med barnen.

 Som ett komplement till pärmen får du också "Sagan om Planeten Pluto" som enkelt beskrivet är barnens Gemensamma Spelplan.

Kontakta Helena Steen eller Sanna Jågas om du vill veta mer!

Helena Steen
0243-25 70 85
helena.steen[at]empowercenter.se
 

Sanna Jågas
0243-25 70 73
sanna.jagas[at]empowercenter.se