sidhuvudtelefon

7TJUGO


7TJUGO® är en kombination av en grundutbildning i empowermentpedagogik och ett omfattande metodmaterial att använda i arbetet med människor från tonåren och uppåt i åldern. Det finns ingen övre gräns. Fokus ligger på personlig utveckling och förändringprocesser.

7TJUGO® står för 720 grader, eller två hela varv, och syftar på tanken bakom vårt sätt att arbeta med människor i utveckling och förändring. Vi måste först möta varje människa där den befinner sig och göra det med respekt och kunskap.
Under "det första varvet" handlar det om att individen orienterar sig i sig själv. Egna tankar, behov och vilja. En personlig utveckling där vi bland annat arbetar med självbild, självkänsla och självförtroende, gränssättning mm.
Utifrån den basen tar vi sedan "det andra varvet" och relaterar det individen kommit fram till, gentemot den omvärld som omger individen. Tanken är att utveckling och förändring ska vara grundat i den enskilda individen. Att det är den enskilda individen som ska finna viljan, modet och motivationen att ta ansvar i sitt eget liv.  

Utbildningen
För att få tillgång till, och rätten att använda materialet måste du ha gått en fyra dagar lång handledarutbildning. 
Utbildningen ger grunderna i empowermentpedagogiken dvs den pedagogik som vi utvecklat under alla våra år i arbetet med människor. Vi går igenom de olika delar som ingår i arbets- och förhållningssättet via föreläsningar, övningar och dialog. Under den delen är fokus riktat på ledarskapet och ledarrollen. Insikter om hur mitt sätt att vara påverkar den jag möter. 

Materialet
Materialet är omfattande och innehåller avsnitt om pedagogiken och arbetssättet. Tips och råd för dig som ska använda materialet om vad du kan tänka på. Det finns även en guide till hur du på bästa sätt kan använda dig av strukturen.
Sedan kommer ett antal block och i varje block finns ett antal övningar att använda. Det finns en pedagogisk röd tråd och även saker att tänka på vid genomförandet. Blocken har följande namn:

  • Plattformen
  • Kommunikation
  • Förhållningssätt
  • Självbild
  • Resurser
  • Ansvar
  • Mål
  • Sedan har vi ett extra block med allt som hänger samman med friskvård. Det är ett fristående block där material finns att använda i schemat där man anser att man själv vill lägga in det.
Det här är den tredje, omarbetade upplagan av 7TJUGO®. Det finns idag långt över 1000 utbildade handledare runt om i landet som använder 7TJUGO®. 

Utbildningarna ges antingen genom att man anmäler sig till någon av våra öppna utbildningar här på vår kursgård, Erlandsforsgården, i Borlänge eller så kommer vi ut och utbildar på plats hos er.

Vi berättar gärna mer om 7TJUGO®! Tveka inte att höra av dig för att få veta mer, ta del av referenser eller kanske boka in och för en inspirationsföreläsning.
 

Helena Steen
0243-25 70 85
helena.steen[at]empowercenter.se
 

Mats Engberg
0243-25 70 74
mats.engberg{at]empowercenter.se
 

Anders Bjurström
0243-25 70 77
anders.bjurstrom[at]empowercenter.se