sidhuvudtelefon

Familjen 7TJUGO

7TJUGO® står för 720 grader, eller två hela varv om man så vill. Tanken bakom namnet är vårt sätt att jobba som kan sägas vara två hela varv. Först ett varv inåt för att orientera sig i sitt eget liv och landa i vem jag är och vad jag vill. När det är gjort tar vi ett helt varv utåt och relaterar insidan mot omvärlden för att sedan kunna göra ett medvetet och välgrundat val.

7TJUGO® skapades utifrån att andra ville ta till sig vårt sätt att arbeta med empowerment som verktyg i mötet med människor. Vi fick frågor om vi hade något material som andra kunde använda. Vårt svar var och är att det i första hand inte handlar om något material utan om ett medvetet arbets- och förhållningssätt. Men tanken väcktes om att skapa en utbildning och ett material som skulle ge förutsättningar för andra att ta till sig vårt arbetssätt.

Sagt och gjort. Vi satte ihop en handledarutbildning där vi ger grunderna för empowermentpedagogiken. Samtidigt skapade vi ett material som bygger på våra erfarenheter av att arbeta processinriktat med olika målgrupper. Det finns en pedagogisk röd tråd med indelning i block som följer vårt sätt att arbeta. Hela materialet är uppbyggt för att stödja handledaren i att fokusera på det medvetna bemötandet och förhållningssättet med deltagaren. 

Familjen 7TJUGO® består av tre olika medlemmar. Nedan ser ni för vilka målgrupper de är avsedda och till höger kan ni gå vidare för att läsa mer specifikt om respektive material och utbildning.

7TJUGO

7TJUGO® som är originalet är skapat för arbete med människor från tonår och uppåt. Det är ett material med övningar som kräver att man har förmåga till abstrakt tänkande.

7TJUGO junior

7TJUGO Junior® är i första hand avsett för en målgrupp i åldrarna 9-13 år. Det fungerar även bra för äldre åldrar om det finns någon form av begränsning i förmåga hos målgruppen. 7TJUGO Junior® används bland annat på särskolegymnasier och för målgrupper med neuropsykiatriska funktionshinder samt målgrupper som inte till fullo behärskar språket.

7TJUGO minior

7TJUGO Minior® är i första hand avsedd för en målgrupp i åldrarna 5-9 år. På samma sätt som med 7TJUGO Junior® kan 7TJUGO Minior® även lämpa sig för andra åldrar beroende på målgruppens förutsättningar.

Anders Bjurström
0243-25 70 77
anders.bjurstrom[at]empowercenter.se