sidhuvudtelefon

Nu gör namnet oss rättvisa

Vi har bytt namn, från Klippan till Swedish Empowerment Center. Vi behåller förstås vår 25 år långa erfarenhet, vårt arbetssätt och vår filosofi. Du kommer att känna igen dig samtidigt som vi också gör det, för nu heter vi  äntligen det vi är.