sidhuvudtelefon

Öppenvårdsbehandling för spelberoende

Vi erbjuder KBT-baserad behandling för personer med spelproblematik/spelberoende. Verksamheten bedrivs som gruppbehandling med två terapeuter, en KBT-terapeut (kognitivbeteende terapi) och en A-terapeut (beroendeterapeut)

KBT (Kognitiv beteendeterapi) är en strukturerad och målinriktad metod. I KBT arbetar man med beteendeförändringar genom att först förstå vad som skapar mina problem och hur problemen vidmakthålls.

Det kan handla om:
·         yttre beteenden - vad jag gör
·         att bli uppmärksam på vilka tankar jag har och hur de styr mitt handlande
·         att bli uppmärksam på vilka känslor jag undviker och hur det påverkar mitt liv

Behandlingen är evidensbaserad. KBT fokuserar mer på nuet än på det förflutna och betonar samarbete mellan kursledare och kursdeltagare. Mellan träffarna får kursdeltagarna arbeta vidare och träna på hemuppgifter i sin hemmiljö för att förstärka rehabiliteringsprocessen.
Vi kommer i mindfulnessbaserade övningar ha inslag av CFT (Compassion-fokuserad terapi) där vi tränar självmedkänsla. Genom att träna compassion/självmedkänsla får man lättare att bland annat aktivera trygghet och finna lugn när man känner stress och oro.

Vi arbetar med olika teman i behandlingen för spelberoende såsom:
·         Att skapa ett realistiskt tänkande om spel
·         Att hantera suget efter att spela
·         Att utveckla strategier för att hantera pengar och skulder
·         Att förebygga återfall
·         Att hitta alternativ till det som spelandet ger, respektive tar bort
 
Behandlingen sträcker sig över 9 månader och sammanlagt 21 träffar.

Kontakta oss gärna för konsultation eller för att boka en tid.
Vi kommer gärna ut till er och presenterar oss och vad vi kan erbjuda!

Peter Romlin är sedan 2014 medarbetare på Empowercenter.
Idag är han behandlingsansvarig på vår öppenvård för missbruk och beroende. Innan dess har Peter jobbat både som behandlare och behandlingsansvarig på HVB-hem för personer med missbruk och/eller beroende.
Peter är utbildad alkohol-och drogterapeut vid Bergströms i Stockholm. Förutom utbildningen till alkohol- och drogterapeut (ATU), är han Diplomerad Tolvstegsbehandlare SJI (TBU), Humanistisk behandlingspedagog och har utbildning i lösningsfokuserad samtalsmetodik, MI och har även gått introduktionskurs i existentiell filosofi, psykologi, vägledning och terapi.  

Lotta Nolander är utbildad sjuksköterska och KBT-terapeut steg 1, via Psykiatrins utvecklingsenhet, Landstingets Dalarna. Under åren har hon gått påbyggnadskurser i ACT och CFT. Lotta är även certifierad mindfulnessinstruktör genom Mindfulnesscenter, Stockholm. Lotta har tidigare arbetat med terapisamtal och mindfulnesskurser inom primärvården. 

Peter Romlin
0243-25 70 84
peter.romlin[at]empowercenter.se

Lotta Nolander
0243-25 70 78
lotta.nolander[at]empowercenter.se

Vill du att vi kontaktar dig?