sidhuvudtelefon

IPU Analyser

IPU Profilanalys bygger på den välkände psykologen Carl G Jungs typoligier och William Moulton Marstons forskning och utveckling av teorierna om människor i arbetslivet.
Att förstå sitt eget och andras beteende är en viktig nyckel för att få bättre team, effektivare ledarskap, ökad försäljning eller bättre kundvård. Det är helt enkelt en grund för att få mötet mellan människor att bli mer friktionsfritt - och därmed effektivare. Utöver att rapporten kring den personliga analysen ger den en väldigt tydlig bild av ens eget beteende och vilka styrkor och svagheter det innebär så är det också en grund för att förstå andra människors beteende, utan att värdera det.

IPU Profilanalys är baserad på ett pedagogiskt färghjul, IPU Profilhjul. I detta beskrivs ditt och andras beteende i form av färger, vilket gör det betydligt lättare att både förstå och använda analysresultatet.
Att beskriva olika beteenden i form av färger gör det lätt för även den mest ovane att på ett bra sätt kunna hantera olika möten med människor med olik "färger". Det blir effetktivt som både ledare och medarbetare - oavsett i vilket sammanhang de är verksamma.

Metoden är utvecklad i USA. I Sverige har IPU Profilanalys anpassats för svenska förhållanden av Institutet för Personlig Utveckling. IPU Profilhjul, som är en viktig del av IPU Profilanalys, har kommit till genom att kompletterat med psykologen Lüchers psykologiska färger.

Genaom databehandling tas både ett diagram för grundbeteende och ett för anpassat beteende fram, vilka presenteras i en ca 20-sidig rapport.

IPU Drivkraftsanalys bygger på psykologen, läraren och filosofen Eduard Sprangers (1882-1963) kategoriseringar och har utvecklats vidare och anpassats till näringslivet under slutet av 1900-talet.
Eduard Spranger fann att det gick att identifiera sex tydliga drivkrafter som starkt påverkade människors motivation inom arbetslivet:

 • Teoretisk drivkraft - som strävar efter att upptäcka och analysera. Söker efter kunskap.
 • Praktisk-ekonomisk drivkraft – som strävar efter att få nytta av tiden, resurserna och pengarna som satsas.
 • Estetisk drivkraft – som strävar efter form, skönhet och harmoni. Har sinne för det unika.
 • Social drivkraft – som strävar efter att eliminera konflikter och att hjälpa andra.
 • Individualistisk drivkraft – som strävar efter makt, inflytande och auktoritet.
 • Traditionell drivkraft – som strävar efter att hitta en livsfilosofi och ofta söker efter livets mening.

Genom databehandling ställs varje individs drivkrafter i sin inbördes ordning.
Metoden är utvecklad i USA. I Sverige är den naturligtvis anpassad för svenska förhållanden.

Användningsområden
Att skapa motivation på en arbetsplats är självklart en mycket viktig aspekt. Därför är IPU Profilanalys och Drivkraftsanalys lämpliga i en rad olika sammanhang.

 • Ökad självkännedom
 • Personlig utveckling
 • Säljträning
 • Organisationsutveckling
 • Teamutveckling
 • Konflikthantering
 • Medarbetarsamtal
 • Vid rekrytering
 • Karriärplanering
   
Det finns som synes ett flertal användningsområden för IPU Profilanalys och Drivkraftsanalys.
Vi använder det som ett verktyg i ett flertal olika uppdrag.
Kontakta oss för att få veta mer!


Mats Engberg
0243-25 70 74
mats.engberg[at]empowercenter.se
 

Madeleine Eriksson (fd Arnberg)
0243-25 70 81
madeleine.eriksson[at]empowercenter.se