sidhuvudtelefon

FÖRELÄSNINGSSERIE om beroende

Del 1
Alkohol i arbetslivet

Hur upptäcks ett skadligt bruk och vad kan vi göra åt det?
En föreläsning som förklarar alkoholens påverkan och konsekvenser.
Vems är ansvaret?

Föreläsningen går att boka!
Vi kommer gärna ut till er och föreläser.
Kontakta Peter eller Linda för mer information.


Klicka här för att se vilka andra typer av föreläsningar vi erbjuder på Empowercenter.

Del 2

Inom kort publicerar vi innehållet för del 2 i vår föreläsningsserie om beroende.
KONTAKTPERSONER
till föreläsningsserien

Linda Fändriks

Linda Fändriks
0243 - 25 70 86
linda.fandriks[at]empowercenter.se

Linda är huvudansvarig för anhörigstöd/ medberoende. Hon arbetar med ungdomar och unga vuxna inom vår öppenvård. Hon anlitas löpande som föreläsare inom området dysfunktionella familjer och psykisk ohälsa.

Peter Romlin

Peter Romlin
0243 - 25 70 84
peter.romlin[at]empowercenter.se

Peter är behandlingsansvarig på vår öppenvård för missbruk och beroende. Han är utbildad alkohol- och drogterapeut, diplomerad Tolv-stegsbehandlare, utbildad inom Recovery Dynamics och humanistisk behandlingspedagog.