sidhuvudtelefon

Arbetsprövning, arbetsträning och arbetsförmågebedömning

Swedish Empowerment Center har arbetat med arbetslivsinriktad rehabilitering ända sedan början av 1990-talet. Vi har en lång och gedigen erfarenhet av att stödja individer tillbaka till arbetslivet.

Människor som av en eller annan anledning befinner sig utanför arbetsmarknaden eller ej klarar av att efter en sjukskrivning gå tillbaka till sitt ordinarie arbete kan erbjudas stöd i den processen.

Vi erbjuder arbetsprövning, arbetsträning och arbetsförmågebedömning allt utifrån förutsättnignar och behov.
Tjänsterna är uppbyggda på likartat sätt. Utifrån det uppdrag som ges till oss genomförs först ett trepartssamtal med uppdragsgivare och individen som erbjuds insatsen och vår personal. Detta för att tydliggöra uppdrag och förutsättningar.

Därefter genomför vi tillsammans med individen en kartläggning. Vi har ett antal olika verktyg att använda beroende på uppdrag och förutsättningar.
Efter kartläggning görs en plan för den fortsatta processen. Planen stäms av med uppdragsgivaren innan genomförandet.
Efter genomförd plan sammanställs resultaten och delges uppdragsgivaren skriftligt.

Oftast skräddarsyr vi upplägg och innehåll utifrån de specifika förutsättningar som föreligger i varje enskilt ärende.

Ta gärna kontakt med Madeleine Eriksson så berättar hon mer om hur olika upplägg kan se ut.


Madeleine Eriksson (fd Arnberg)
0243-25 70 81
madeleine.eriksson[at]empowercenter.se