sidhuvudtelefon

Anhörigstöd

Anhörigstöd riktar sig till den som är närstående/anhörig och påverkar av en persons bruk av alkohol eller droger. Med hjälp av stödsamtal får man möjlighet att sätta ord på sådant som man kanske inte vågat innan på grund av rädsla, skuld- och/eller skamkänslor.

Som anhörig har mycket av ens tid och energi gått åt till att hjälpa den som befinner sig i ett missbruk och man har därför många gånger inte tagit sitt eget välmående på allvar.

Vi går igenom vanliga beteendemönster som brukar uppstå i en relation med någon som brukar alkohol eller droger och vad som kan vara en lösning för att själv komma ur dessa mönster.

I vår öppenvårdsbehandling ingår anhörigstöd i form av stödsamtal till make/maka, sambo, särbo, vuxet barn, förälder eller annan närstående som arbetsgivare eller arbetskollega till den person som gör sin öppenvårdsbehandling hos oss.

Linda Fändriks
0243-25 70 86
linda.fandriks[at]empowercenter.se 

Linda Fändriks är sedan år 2010 medarbetare på Empowercenter. Förutom att Linda är huvudansvarig för anhörigstöd/medberoendestöd, arbetar hon hos oss i stor omfattning med ungdomar och unga vuxna inom våra öppenvårdsinsatser samt vårt HVB, Anamma. Linda har gedigen erfarenhet av att arbeta med frågor kring psykisk ohälsa och dysfunktionella familjer. Hon har tidigare bland annat arbetat som projektledare inom Riksförbundet Ungdom för Social hälsa. Hon anlitas löpande som föreläsare inom området dysfunktionella familjer och psykisk ohälsa.
Linda är utbildad grundskolelärare i ämnena svenska, historia, religionskunskap och musik. Hon är utbildad i lösningsfokuserad samtalsmetodik och förhållningssätt, MI och har gått SEPT:s introduktionsutbildning i existentiell filosofi, psykologi och terapi.