sidhuvudtelefon

Addis ung

ADDIS Ung är ett strukturerat intervjuformulär som får fram en bedömning/diagnos av alkohol- och drogproblematik enligt ICD – 10 och DSM IV:s diagnoskriterier. Med dessa kriterier kan man se om problemet handlar om ett skadligt bruk/missbruk eller beroende. 

Vill du veta mer om ADDIS ung och i vilka sammanhang den kan vara ett lämpligt verktyg?
Kontakta Mattias Höök för mer information och bokning.

Mattias Höök
0243-25 70 82
mattias.hook[at]empowercenter.se