sidhuvudtelefon

Addis

ADDIS är en strukturerad djupintervju som får fram en bedömning/diagnos av alkohol- och drogproblematik.

ADDIS är ett strukturerat intervjuformulär som får fram en bedömning/diagnos av alkohol- och drogproblematik enligt ICD – 10 och DSM IV:s diagnoskriterier. Med dessa kriterier kan man se om problemet handlar om ett skadligt bruk/missbruk eller beroende.

Vill du veta mer om ADDIS och i vilka sammanhang den kan vara till nytta?
Kontakta Mattias Höök för mer information och bokning. 

Mattias Höök
0243-25 70 82
mattias.hook[at]empowercenter.se