sidhuvudtelefon

Öppenvård för ungdomar

Ända sedan år 1991 har Swedish Empowerment Center arbetat med olika öppenvårdsinsatser för ungdomar. Vårt utbud idag består av en daglig verksamhet och ett antal olika individuella insatser.
Ända sedan starten har vi arbetat med och löpande utvecklat vår empowermentpedagogik. Vid intresse kan ni läsa mer om vårt arbetssätt under fliken "Empowerment"
 

Kontinuitet

Kontinuitet är ett öppenvårdskoncept där vi tar emot ungdomar i åldrarna 16-25 år.
Verksamheten är förlagd till vår kursgård, Erlandsforsgården, i Borlänge.
Vi har öppet vardagar mellan 09.00-15.30.

På Kontinuitet tar vi emot ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder, psykosociala problem, relationsproblematik mm.
Verksamheten har ett grundschema med återkommande teman och vi anpassar utifrån detta de enskilda deltagarnas individuella schema.
Målsättningen är stabilisering och utveckling för att så småningom uppnå egen försörjning och deltagande i samhällslivet

Kontakta Johan Tjulander för mer information och möjlighet till studiebesök.

Kvalificerad kontaktperson

Med den här tjänsten erbjuder vi kunden kvalificerade kontaktpersoner som på ett professionellt sätt kan komplettera andra åtgärder och aktiviteter som en ungdom erbjuds.
Bland de ungdomar som på grund av social problematik erbjuds andra insatser finns en grupp som har stora svårigheter att fullgöra sina åtaganden. Den kvalificerade kontaktpersonen kan här vara en professionell vuxenkontakt som stöd i vardagen som i nära samarbete med kunden kan jobba med specifika insatser kopplat till den unges livssituation.

Vi har och har genom åren haft en rad uppdrag inom detta område. Vi skräddarsyr alltid lösningen utifrån det enskilda ärendet.

Kontakta Johan Tjulander för mer information.

Johan Tjulander, föreståndare
0243-25 70 72
SMS 070-278 92 91
johan.tjulander[at]empowercenter.se
 

Linda Fändriks
0243-25 70 86
SMS 070-000 01 72
linda.fandriks[at]empowercenter.se
 

Evelina Svedberg 
0243-25 70 75
SMS 070-052 09 23
evelina.svedberg[at]empowercenter.se

Peter Romlin
0243-25 70 84
SMS 070-556 63 95
peter.romlin[at]empowercenter.se