sidhuvudtelefon

Återfallsprevention

Återfallsbehandling är en strukturerad behandling med 12 sessioner 1 gång i veckan à 60 min. Behandlingstiden är 3 månader.
Klienten får:

  • möjlighet att lära sig känna igen hur dennes återfallsprocess ser ut och med den kunskapen kunna hantera och undvika ett återfall
  • träna på nya strategier i situationer som tidigare brukat leda till återfall
  • lära sig känna igen sina egna triggerpunkter för sug, på så vis kan klienten lättare undvika att triggas igång och samtidigt lära sig att hantera situationen
  • hjälp att hantera tankar på/om alkohol och drickandet genom att identifiera tankar och känslor som kan leda fortsatt drickande
  • kunskap om problemlösning. Människor ställs ofta inför bekymmersamma situationer. Dessa kan snabbt utvecklas till problem, om man inte har effektiva färdigheter till hands, så att man snabbt kan hantera situationen.
  • träning i att kunna tacka nej till alkohol, att bjudas på alkohol eller att utsättas för tryck från andra att dricka är vanliga triggerssituationer för alkoholberoende som har bestämt sig för att sluta dricka. Det är viktigt att klienten får träna sig i att säga nej till alkohol.   

Detta är en del av vad klienten kommer att få ta del utav i behandling. 

Hör av er till oss för ytterligare information och konsultation.
 

Peter Romlin är sedan 2014 medarbetare på Empowercenter.
Idag är han behandlingsansvarig på vår öppenvård för missbruk och beroende. Innan dess har Peter jobbat både som behandlare och behandlingsansvarig på HVB-hem för personer med missbruk och/eller beroende.
Peter är utbildad alkohol-och drogterapeut vid Bergströms i Stockholm. Förutom utbildningen till alkohol- och drogterapeut (ATU), är han Diplomerad Tolvstegsbehandlare SJI (TBU), Humanistisk behandlingspedagog och har utbildning i lösningsfokuserad samtalsmetodik, MI och har även gått introduktionskurs i existentiell filosofi, psykologi, vägledning och terapi.  

Peter Romlin
peter.romlin[at]empowercenter.se
0243-25 70 84

Lotta Nolander
lotta.nolander[at]empowercenter.se
0243-25 70 78

Vill du att vi kontaktar dig?

Previct - hjälpmedel vid återfallspreventionsbehandling
Vi kan som komplement erbjuda Previct.
Previct är ett komplement och stöd vid återfallspreventionsbehandling av alkohol. Klienten får en liten alkomätare och en klientmobil som är sammankopplade. Med Previct får terapeuten en unik och relevant information om klientens mående och situation utanför terapirummet.