sidhuvudtelefon

Empowerment i praktiken

Empowerment i praktiken är en utbildning i vårt sätt att arbeta. En utbildning i de delar som ingår i empowermentpedagogiken och vårt arbetssätt för att implementera detta bland våra medarbetare och i vår organisation.

Utbildningen är fyra dagar lång och riktar sig till såväl chefer som arbetslag som vill anamma vårt arbetssätt i sin verksamhet.
Utbildningen varvar föreläsningar, övningar, samtal och diskussioner.

Ur innehållet:

  • Existentiellt synsätt; val, konsekvenser
  • Involveringspedagogik
  • Lösningsfokuserat förhållningssätt; P.L.U.S, samarbetsrelationer
  • Personlighet och kommunikation 
  • Roller
  • Transaktionsanalys;  jag-tillstånd, script, livspositioner, psykologiska spel
  • Den Gemensamma Spelplanen
  • En modell i fler nivåer skapar implementering

Vill ni veta mer om utbildningen är ni välkomna att kontakta oss.


Mats Engberg
0243-25 70 74
mats.engberg[at]empowercenter.se

Helena Steen
0243-25 70 85
helena.steen[at]empowercenter.se