sidhuvudtelefon

Utbildning & process

Nedan presenterar vi kortfattat ett antal av de utbildningar och tjänster som vi erbjuder och som oftast efterfrågas av våra kunder. Till höger finner ni länkar där ni kan läsa mer om dessa och vem hos oss ni kontaktar vid nyfikenhet och intresse

Värdegrund värd namnet

För att en värdegrund ska vara värd namnet anser vi att den måste översättas till ett förhållningssätt som förankrats i den egna organisationen bland personalen. 
I över ett kvarts sekel har vi arbetat med hur man gör för att en värdegrund ska bli levande i en organisation. Hur man går från en skriven värdegrund till ett sätt att vara i vardagen. 
Vi hjälper gärna till med vår kunskap och erfarenhet om ni vill lyfta er verksamhet.  

Handledning

Vi genomför löpande handledningsuppdrag för olika kunder. Uppdragen ser olika ut och kan handla om att väl fungerande arbetslag, stötta enskilda medarbetare eller att handleda ledare och chefer i deras roll.

Den Gemensamma Spelplanen

Swedish Empowerment Center har skapat och namngivit denna modell som tydliggör relationen mellan struktur och process i en verksamhet. Genom en gemensam bild och ett gemensamt språk skapas goda förutsättningar för ansvarstagande i medarbetarskapet och väl fungerande verksamhet.

Arbetslagsutveckling

Arbetslagsutveckling handlar om att utveckla och lyfta laget. Att skapa bättre förutsättningar att fungera som ett lag och nå bättre mående och resultat. 

Konflikthantering

Konflikthantering handlar om kunskap. Vi erbjuder dels utbildning i konflikthantering och dels processledning där konflikter behöver hanteras. 

Processledning

Står ni inför en organisationsförändring? Har ni tankar om att ni vill utveckla en ny verksamhetsgren? Ska ni genomföra ett projekt?
Vi bistår gärna med vår erfarenhet för att bidra till att er process blir framgångsrik.
Ofta handlar det om att lägga rätt grund och få en gemensam syn och ett gemensamt språk, att tydliggöra förväntaningar och förutsättningar.

Empowerment i praktiken

Empowerment i praktiken är en fyra dagar lång utbildning i vårt sätt att arbeta med empowerment.
I utbildningen delar vi med oss av tankarna och teorierna bakom vår empowermentpedagogik och verktygen för att implementera empowerment i en organisation eller verksamhet. 

Lösningsfokuserat - Som man frågar får man svar

Lösningsfokuserat förhållningssätt och lösningsfokuserad samtalsteknik är ett av de viktigaste verktygen i empowermentpedagogiken. Det är ett hantverk att lära sig för att det så småningom ska bli ett omedvetet sätt att vara och bemöta. Som man frågar får man svar dig kunskapen och verktygen för att konkret kunna använda det lösningsfokuserade arbetssättet i praktiken.