Lösningsfokuserade samtal

Det lösningsfokuserade förhållningssättet utvecklades genom Steve de Shazer och Insoo Kim
Bergs arbete utifrån psykoterapeutiskt arbete på Brief Family Therapy Center (BTFC) i Milwaukee
USA.
Genom att observera sig själva och studera vad som fungerade bäst för att hjälpa
klienterna utforskades dess metoder. Arbetet byggde på Georgy Batesons arbete kring kommunikation och Milton Erikssons förhållningssätt i psykoterapi.
Metoden utvecklades utifrån terapeutiskt arbete men kom snart att få genomslagskraft inom
andra områden; exempelvis samtalsmetodik, ledarskap och organisationsutveckling.

Grundprincipen för det lösningsinriktade arbetssättet är att samtalsledarare och
klient tillsammans konstruerar lösningar istället för att lösa problem. Till skillnad
från andra inriktningar ser vi på problemet som att det står i vägen för hur deltagaren vill
leva sitt liv. Det är inte problemets orsak som har betydelse utan vi fokuserar på att undersöka hur det skulle vara i stället och hur medarbetaren skulle märka att problemet är löst. Därigenom banar vi väg för att öka chanserna för en lyckad och varaktig förändring.

Swedish Empowerment Center har arbetat med lösningsfokuserade samtal sedan slutet av 1990-talet. Det lösningsfokuserade arbets- och förhållningssättet är en av grundstenarna i vår empowermentpedagogik.

Vi erbjuder lösningsfokuserade samtal och ni är välkomna att kontakta oss för att få veta mer om användningsområden och upplägg.


Madeleine Arnberg
0243-25 70 81
madeleine.arnberg[at]empowercenter.se
 

Helena Steen
0243-25 70 85
helena.steen[at]empowercenter.se
 

Mats Engberg
0243-25 70 74
mats.engberg[at]empowercenter.se

Vill du att vi kontaktar dig?