sidhuvudtelefon

KBT - Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi, KBT är en evidensbaserad terapiform som används bland annat vid ångest, depression och fobier, social fobi och tvångssyndrom.

Behandlingstiderna är vanligtvis relativt korta och fokus för behandlingen ligger i huvudsak på hur individens problem stör den nuvarande livssituationen och hur den önskar ha det istället. Fokus på beteendeförändringar, som kan handla om både yttre och inre beteenden som tankar och känslor.
En KBT-session är vanligtvis 45-60 minuter, inledningsvis en gång i veckan. Viktig del i KBT är hemuppgifter, som klienten och terapeuten kommer överens om och som klienten arbetar vidare med mellan sessionerna.
 
Metoder som används inom KBT:
Sokratiska frågor - Frågor ställs för att den sökande själv ska kunna tänka sig fram till nya insikter. Utmana sanningen i tidigare tankar.
Kartläggning av sambandet mellan tanke-känsla-handling/beteende.
Hemuppgifter
Exponering/beteende experiment
Tydlig handlingsplan för eventuella bakslag.
Vidmakthållandeplan upprättas vid avslut av terapin

Madeleine Arnberg har arbetat på Empowercenter sedan år 1995. I alla år har hon arbetat med att möta människor i förändring.
Hon är KBT-terapeut steg 1, via KBT-Centrum i Uppsala och har sin grund inom det lösningsfokuserade och existentiella förhållningssättet.
Genom åren har hon även kompletterat med studier i sociologi, MI, rehabiliteringskunskap och psykologi vid Högskolan Dalarna. 

Lotta Nolander är utbildad sjuksköterska och KBT-terapeut steg 1, via Psykiatrins utvecklingsenhet, Landstingets Dalarna. Under åren har hon gått påbyggnadskurser i ACT och CFT. Lotta är även certifierad mindfulnessinstruktör genom Mindfulnesscenter, Stockholm. Tidigare arbetat med terapisamtal och mindfulnesskurser inom primärvården. 

Madeleine Arnberg
0243-25 70 81
madeleine.arnberg[at]empowercenter.se

Lotta Nolander
0243-25 70 78
lotta.nolander[at]empowercenter.se

Vill du att vi kontaktar dig?