sidhuvudtelefon

Det Existentiella Samtalet

Vad är ett existentiellt samtal?
Ett existentiellt samtal omfattar ett helhetsperspektiv och inbegriper alla aspekter i livet.
Att leva är att befinna sig i spänningen mellan livets paradoxer:
 

Liv - Död
Glädje - Sorg
Trygghet - Otrygghet
Kontroll - Kaos
Gemenskap - Ensamhet
Makt - Vanmakt
Meningsfullhet - Meningslöshet

Ibland händer saker som gör att rörelsen i livet stannar upp. Det kan vara olika anledningar såsom en kris eller gränssituation som skakar om vår tillvaro. Det kan handla om död, skilsmässa, sjukdom, separationer, åldersfaser, arbetslöshet, utbrändhet eller något annat som skaver, där vi känner att vi inte kommer vidare i livet. Det kan röra sig om såväl yttre som inre faktorer.

Målet är att livet ska levas.
Vi längtar alla efter att uppleva meningsfullhet, frihet och känslan av att vi själva styr vårt liv men det är inte så enkelt att uppnå. Vi lever ofta våra liv med ett begränsat synfält där vi kanske sällan eller aldrig tar oss tiden att verkligen se över hur vi valt att leva våra liv.

Det Existentiella Samtalet är ett utforskande samtal på djupet som syftar till att ta reda på vem man är, hur man vill ta tillvara på sina möjligheter och acceptera sina begränsningar. 

Anders Bjurström
0243-25 70 77
anders.bjurstrom[at]empowercenter.se
 

Anders Bjurström är sedan år 2000 verksamhetsledare för Empowercenter. Han har studerat existentiell filosofi och psykologi vid Södertörns högskola och Mälardalens högskola samt logoterapi vid Ersta Sköndal. Han har även läst tros- och livsåskådningsvetenskap samt religionsbeteendevetenskap vid Uppsala universitet.