CFT - Compssionfokuserad terapi

CFT är en KBT-terapi, med inslag från anknytningsteori, evolutionsteori och hjärnforskning med mindfulnessbaserade övningar där Du tränar Din självmedkänsla.
ompassion/självmedkänsla är ett förhållningssätt till livet där vi skapar en inre trygghet för att kunna hantera livets upp- och nedgångar. Genom att träna oss i compassion får vi lättare att bland annat aktivera trygghet och lugna ner oss själv när vi känner stress eller oro. Istället för att pressa oss till att göra saker och vara hårda och kritiska när vi möter motgångar och misslyckanden så lär vi oss att ta hand om oss själva.

Metoden kan vara hjälpsam om Du har låg självkänsla, upplever mycket ångest, oro, är kritisk mot Dig själv eller andra, har höga prestationskrav eller har svårt att känna Dig nöjd med Dig själv.

Samtalen innefattar kartläggning, och arbetet i terapin kan vara med tankar, beteenden, känslor och uppmärksamhet. Man kan också träna sig i de övningar som heter Compassion Mind Training. Övningarna utgår ifrån kunskapen om att hjärnan inte kan se skillnad på vad vi upplever i verkligheten och vad vi föreställer oss för vårt inre. Därför kan vi genom att visualisera olika scenarios av trygghet träna upp hjärnans trygghetssystem.

Lotta Nolander
0243-25 70 78
lotta.nolander[at]empowercenter.se

Vill du att vi kontaktar dig?