sidhuvudtelefon

ACT - acceptance and commitment therapy

ACT, acceptance and commitment therapy, kallas även tredje vågens KBT. Det handlar inte primärt om att förändra tankar och känslor, utan snarare att förändra förhållningsättet framför allt genom acceptans till de tankar, känslor och minnen man faktiskt har. ACT har ett värde inte bara som psykologisk behandlingsform, utan också som förändringsmetod och livshållning i bredare mening, i riktning mot meningsfullhet.
I ACT arbetar man med att ta reda på sina värden, vad som är viktigt just i mitt liv och skapar på det sättet en ”värderad riktning” i livet. I terapin används mindfulnessövningar för att öka uppmärksamheten på bland annat tankar, känslor och beteenden, och genom metaforer kan man nå en upplevelsebaserad förändringsprocess.

Priser
Privatpersoner
En session (60 minuter) 995 kr.
Paketpris 5 sessioner à 60 minuter 4 700 kr.
Paketpris 10 sessioner à 60 minuter 9 000 kr.

Får du dina samtal betalade av arbetsgivare, försäkringsbolag eller socialtjänsten är priset:
En session (60 minuter) 1 200 kr.
Paketpris 5 sessioner à 60 minuter 5 750 kr.
Paketpris 10 sessioner à 60 minuter 11 000 kr.

Studerandepris (gäller heltidsstuderande)
En session (60 minuter) 895 kr
Paketpris 5 sessioner à 60 minuter 4 200 kr
Paketpris 10 sessioner à 60 minuter 8 000 kr

Vid köp av paket gäller detta ett år (12 månader) från och med första sessionen.

Lotta Nolander är utbildad sjuksköterska och KBT-terapeut steg 1, via Psykiatrins utvecklingsenhet, Landstingets Dalarna. Under åren har hon gått påbyggnadskurser i ACT och CFT.
Lotta är även certifierad mindfulnessinstruktör genom Mindfulnesscenter, Stockholm. Lotta har tidigare arbetat med terapisamtal och mindfulnesskurser inom primärvården. 

Lotta Nolander
0243-25 70 78
lotta.nolander[at]empowercenter.se

Vill du att vi kontaktar dig?