sidhuvudtelefon

HAP Haschavvänjningsprogrammet

HAP har en kognitiv-beteendeterapeutisk (KBT) orientering med fokus på integration av känslor, kognitiv utveckling och beteendeförändring. Programmet har använts i Sverige sedan början av 1990-talet.

Målgrupp
Ungdomar över 18 år som missbrukar eller är beroende av cannabis och som vill sluta använda drogen.

Syfte
Att påverka missbruket, tankemönster samt psykologisk och social kompetens.

Innehåll och genomförande
Metoden är manualbaserad, men terapeuten måste anpassa sessionerna efter varje ungdoms enskilda behov. Det finns innehålls- och metodmässiga inslag i HAP som även används i motiverande samtal (MI) ochåterfallsprevention (en form av KBT).

Programmet tar hänsyn till cannabinoidernas hämmande inverkan på kognitiva funktioner, och det följer den farmakologiska utsöndringsprocessens stadier. Programmet innehåller tre faser, en medicinsk, en psykologisk och en social fas. Hemuppgifter ingår i programmet, liksom urinprov för droganalys. Efter avslutat program erbjuds stödkontakt utifrån individuella behov.

Den medicinska fasen inriktar sig på fakta om drogmissbruk. Behandlaren går exempelvis genom fysiska abstinenssymtom och diskuterar anledningar till att klienten missbrukar.
Den psykologiska fasen börjar med en droginventering där man diskuterar vilka droger klienten har missbrukat och när klienten har gjort det. I denna fas ingår även känslomässig bearbetning.
Den sociala fasen är inriktad på tiden efter programmet och man diskuterar hur återfall ska förebyggas.

Omfattning och intensitet
Insatsen varierar i interventionsintensitet beroende på ålder och missbrukets frekvens och varaktighet. Det handlar dock om minst sex och högst åtta veckor och minst 18 sessioner. Samtalen är på cirka 50 minuter och sker enskilt.

Vill du veta mer om HAP? Kontakta Johan Tjulander så berättar han mer

Johan Tjulander
0243-25 70 72
johan.tjulander[at]empowercenter.se