sidhuvudtelefon

Fördjupad yrkesvägledning

Fördjuad yrkesvägledning enligt J.L Hollands modell.

  • Yrkesvägledningen är anpassad som en individuellt stärkande och motiverande insats.
  • Kan användas som enskild insatts vid omplacering eller som uppstart vid arbetslivsinriktad rehabilitering eller när individen ska söka annat arbete.
  • Vägledningen ger individen riktlinjer för framtida yrkesval och/eller studier, samt ökar förståelsen för egna resurser och utvecklingsmöjligheter.
  • Skriftlig sammanställning erhålls av beställaren.
     
Vi har mycket lång erfarehet av att arbeta med modellen som en del i våra tjänster.
Kontakta Madeleine Arnberg för att få veta mer.


Madeleine Arnberg
0243-25 70 81
madeleine.arnberg[at]empowercenter.se