sidhuvudtelefon

Addis ung

ADDIS Ung är ett strukturerat intervjuformulär som får fram en bedömning/diagnos av alkohol- och drogproblematik enligt ICD – 10 och DSM IV:s diagnoskriterier. Med dessa kriterier kan man se om problemet handlar om ett skadligt bruk/missbruk eller beroende. 

Vill du veta mer om ADDIS ung och i vilka sammanhang den kan vara ett lämpligt verktyg?
Kontakta Nocke Eriksson så får du veta mer.

Nocke Eriksson
0243-25 70 89
nocke.eriksson[at]empowercenter.se