sidhuvudtelefon

Beroendeproblematik och återfallsprevention


För individ                                         

ADDIS
Kartläggning via ADDIS intervju
Beroendelära/sjukdomsutveckling med mål att patienten förstår och accepterar sin sjukdom.
Ökade kunskaper om alkohol och sjukdomen alkoholism, droger och begreppet narkoman.
Attitydförändring. Lättare att kunna hantera skammen och ev. en låg självkänsla.

Inledning 
Intervju 1 x  60 min

 • Vilket är problemet i individens ögon?
 • Vad vill individen?
 • Hur ser individens livssituation ut?


 Fortsättning
2 tillfälle/vecka. Biokemi  2 x 60 min

 • Vad händer i din hjärna? Varför finns suget där?
 • Kunskap till en biokemisk reparation
 • Hur utvecklas sjukdomen i hjärnan?
 • Förekomsten av skador
 • Nikotin och socker, hur påverkar det din väg till nykterhet
 • Beroendepersonligheten. 3 x 60 min
 • Du och ditt jag
 • Stadier i missbruk
 • Kontrollförlusten
 • Utveckla naturliga relationer
 • Hemuppgifter


Eftervård 1 tillfälle/vecka                Återfallsprevention 10 x 60 min

 • Vad är ett återfall?
 • Vilka är dina ”triggers”, kan du lära dig av andras
 • Vilka varningssignaler kan man stöta på?
 • Postakuta abstinensbesvär. Lär dig känna igen din sjukdomsbild vid PAA
 • Utvecklingsgång vid ett återfall
 • Kunskap i hur man känner igen varningsteckning och utvecklingsgången när ett återfall är nära
 • Strukturerad återfallsprevention


 
Medberoende
Minst 4 x 60 minuter, sedan utifrån behov

 • Hjälp och stöd till anhöriga
 • Först en träff för att bygga relationer
 • Hur påverkar missbruket familjen
 • Stöd och kunskap i beroendepersonligheten


För grupp                                            5-8 personer
Beroendelära/sjukdomsutveckling med mål att patienten förstår och accepterar sin sjukdom. Ökade kunskaper om alkohol och sjukdomen alkoholism, droger och begreppet narkoman. Attitydförändring. Lättare att kunna hantera skammen och ev. en låg självkänsla.

Inledning                                            

 • Biokemi  3 x 60 min
 • Gruppkontrakt – lära känna – tillit
 • Vad händer i din hjärna? Varför finns suget där?
 • Kunskap till en biokemisk reparation
 • Hur utvecklas sjukdomen i hjärnan
 • Nikotin och socker, hur påverkar det din väg till nykterhet


Fortsättning 2 tillfälle/vecka           Beroendepersonligheten 4 x 60 min

 • Du och ditt jag
 • Stadier i missbruk
 • Kontrollförlusten
 • Utveckla naturliga relationer
 • Hemuppgifter


Eftervård 1 tillfälle/vecka                Återfallsprevention 10 x 90 min

 •  Vad är ett återfall?
 •  Vilka är dina ”triggers”, kan du lära dig av andras?
 • Vilka varningssignaler kan man stöta på?
 • Postakuta abstinensbesvär. Lär dig känna igen din sjukdomsbild vid PAA
 • Utvecklingsgång vid ett återfall
 • Kunskap i hur man känner igen varningsteckning och utvecklingsgången när ett återfall är nära


För mer information är ni välkomna att kontakat Mattias Höök.

Mattias Höök
0243-25 70 82
mattias.hook[at]empowercenter.se