KBT Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi, KBT är en evidensbaserad terapiform som används bland annat vid ångest,depression och fobi.
Det innebär att alla tekniker man använder i KBT behandling är noga undersökta i syfte att få fram en så effektiv behandling som möjligt.

KBT har visat sig vara verksamt mot bland annat följande:

Depressioner
Specifika fobier
Stress
Panikssyndrom
Relationsproblem
Bristande självkänsla/självförtroende
Oro och ångest/Generaliserat ångest
Tvångssyndrom
Missbruk av olika slag
Tvångssyndrom
Social fobi/Blyghet och osäkerhet
Neuropsykiatriska funktionshinder

Behandlingstiderna är vanligtvis relativt korta och fokus för behandlingen ligger i huvudsak på hur individens problem stör den nuvarande livssituationen och hur den önskar ha det istället.
En KBT-session är vanligtvis 45-60 minuter, inledningsvis en gång i veckan.
 

Kognitiv beteendeterapi strävar efter ett samarbete mellan den sökande och terapeuten.
Problem förstås och löses bättre då båda är aktivt engagerade och bådas kompetens är viktig. Terapiformen framhåller alltså den sökandes egen kunskap om sina problem och terapeutens förståelse har en underordnad roll. Terapeutens uppgift är i stället att ställa frågor om patientens beteenden, tankar och inre bilder, så att bådas förståelse för problemen ökar. 
Skillnader mellan KBT och andra terapiformer är även sessionsformatet. KBT-sessioner struktureras så att tiden används på ett ändamålsenligt sätt.

Metoder som används inom KBT:

  • Sokratiska frågor - Frågor ställs för att den sökande själv ska kunna tänka sig fram till nya insikter. Utmana sanningen i tidigare tankar.
  •  Kartläggning av sambandet mellan tanke-känsla-handling/beteende.
  • Hemuppgifter
  • Exponering/beteende experiment
  • Tydlig plan för att de nyförvärvade betendena och insikterna kvarstår.
  • Tydlig handlingsplan för eventuella bakslag. 

 
Madeleine Arnberg är diplomerad KBT-terapeut steg 1. Hon är utbildad på KBT-centrum i Uppsala 2009-2011.Hon har arbetat med att möta människor i förändring sedan 1995. Samtalen äger rum på vackra Erlandsforsgården i Borlänge.
Madeleine har handledning av handledningsutbildad KBT-terapeut som kvalitetssäkring.

Välkommen att kontakta oss för ett första samtal!


Madeleine Arnberg
0243-25 70 81
madeleine.arnberg[at]empowercenter.se

Madeleine Arnberg
Madeleine Arnberg