Övriga tjänster & insatser

Swedish Empowerment Center har ett brett utbud av utbildningar, processinriktade tjänster och olika insatser. Nedan har vi grupperat tjänster och insatser under ett antal rubriker för enklare orientering.  

Anders Bjurström
0243-25 70 77
anders.bjurstrom[at]empowercenter.se

Anders Bjurström
Anders Bjurström